top of page
logo.png

Dəyərlər

  • Məlumat və məlumatlarla birləşdirin.

  • Məlumat və faktlarla hərəkət edin.

  • Maliyyə nəticələrinə bağlılıq.

Vizyon

  • Biznesin rənglənməsini öyrənin.

  • Boya iş spesifikasiyaları haqqında domen yaradın

  • Müştərilər arasındakı fərqləri aydınlaşdırmaq

  • Silvio Pereira Neves

MİSSİYA

  • İnsanları ümumilikdə rəsm seqmentində mütəxəssis olmağa hazırlamaq üçün təlim planı və kursları hazırlayın.

MİSSİYA

  • İnsanları ümumilikdə rəsm seqmentində mütəxəssis olmağa hazırlamaq üçün təlim planı və kursları hazırlayın.

bottom of page